Tên lửa Scud được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam từ bao giờ? | Tin Quân Sự

Tên lửa Scud được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam từ bao giờ? | Tin Quân Sự


, , #Tên #lửa #Scud #được #Liên #Xô #viện #trợ #cho #Việt #Nam #từ #bao #giờ #Tin #Quân #Sự

Tên lửa Scud được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam từ bao giờ? | Tin Quân Sự Lần đầu được công bố năm 1957, tên lửa đạn đạo Scud khi ra đời được Liên Xô …

Cảm ơn bạn đã xem bài viết “Tên lửa Scud được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam từ bao giờ? | Tin Quân Sự” trên web site: https://albatross-uav.org/

Nguồn: https://albatross-uav.org/

Xem thêm các Video về tương lai khác tại: https://albatross-uav.org/hang-khong/

Về tác giả: Tin Quân Sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *