Long Range Flying Paper Airplane – Gấp Máy Bay Giấy Bay Xa

Long Range Flying Paper Airplane – Gấp Máy Bay Giấy Bay Xa


7 , nan , #Long #Range #Flying #Paper #Airplane #Gấp #Máy #Bay #Giấy #Bay

Đăng ký kênh miễn phí để xem các video mới tại đây :

Nếu các bạn thích video này, nhớ Subscribe, Like & Share nha.

If the playback speed does not match, please adjust it to your preferred speed.
In the case of a personal computer, please adjust the speed with the display of “setting (gear)” in the lower right, in the case of the smartphone, speed adjustment with the display of “3 points in the vertical direction” in the upper right.

Nếu tốc độ phát không phù hợp, vui lòng điều chỉnh nó thành tốc độ ưa thích của bạn.
Trong trường hợp máy tính cá nhân, vui lòng điều chỉnh tốc độ với hiển thị “cài đặt (bánh răng)” ở phía dưới bên phải, trong trường hợp điện thoại thông minh, điều chỉnh tốc độ với hiển thị “3 chấm theo hướng dọc” trong phía trên bên phải.

For guestions feel free to ask in the comments below.
If you want more videos hit the LIKE button.
if you liked this video and want to see more easy recipes, please do SUBSCRIBE ! Its FREE !

#ingwi

Cảm ơn bạn đã xem bài viết “Long Range Flying Paper Airplane – Gấp Máy Bay Giấy Bay Xa” trên web site: https://albatross-uav.org/

Nguồn: https://albatross-uav.org/

Xem thêm các Video về tương lai khác tại: https://albatross-uav.org/hang-khong/

Về tác giả: Ingwi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *