Neptune 60189 (Sắp xếp ghi hình Neptune của NASA) [ Meditation ]

Neptune 60189 (NASA Neptune Recording arrangement) [ Meditation ] , , #Neptune #Sắp #xếp #ghi #hình #Neptune #của #NASA #Meditation Chào mọi người! Gần đây, tôi đã nghe nhiều Âm thanh không gian của NASA, nó giúp tôi ngủ và giúp tôi bình tĩnh lại….

Liên quân mobile