🌍🇻🇳💎Viet Nam. Meteorite 1.150 gram. Estimate usd 5.750. Thiên Thạch Việt Nam. Giá 136.000.000đồng

🌍🇻🇳💎Viet Nam. Meteorite 1.150 gram. Estimate usd 5.750. Thiên Thạch Việt Nam. Giá 136.000.000đồng , , #Viet #Nam #Meteorite #gram #Estimate #usd #Thiên #Thạch #Việt #Nam #Giá #136000000đồng Viet Nam. Meteorite 1.150 gram. Estimate usd 5.700 Thiên Thạch Việt Nam 1.150 gram Giá 136.000.000 đồng…

🌍🇻🇳💎Việt Nam. Thiên thạch 170gram. Ước tính 2.900 USD LE 72%. Fe 23% _Cr 0,6% _Ti 0,4% _Os 0,01% _Au 0,01%

🌍🇻🇳💎Viet Nam. Meteorite 170gram. Estimate usd 2.900 LE 72%. Fe 23%_Cr 0.6%_Ti 0.4%_Os 0.01%_Au 0.01% , , #Việt #Nam #Thiên #thạch #170gram #Ước #tính #USD Viet Nam. Meteorite 170 gram. Estimate usd 2.900 Thiên Thạch Sắt Việt Nam 170 gram Có giấy đo quang phổ…

🌍🇻🇳💎Việt Nam. Thiên thạch 130gram. Ước tính 2.600 USD LE 72%. Fe 23% _Cr 0,6% _Ti 0,4% _Os 0,01% _Au 0,01%

🌍🇻🇳💎Viet Nam. Meteorite 130gram. Estimate usd 2.600 LE 72%. Fe 23%_Cr 0.6%_Ti 0.4%_Os 0.01%_Au 0.01% , , #Việt #Nam #Thiên #thạch #130gram #Ước #tính #USD Viet Nam. Meteorite 130 gram. Estimate usd 2.600 Thiên Thạch Sắt Việt Nam 130 gram Có giấy đo quang phổ…

🌍🇻🇳💎 Viet Nam Meteorite

🌍🇻🇳💎 Viet Nam Meteorite 19 , 5.00 , #Viet #Nam #Meteorite 🌍🇻🇳💎 Viet Nam Meteorite Giá bán chỉ từ 120 usd đến 600 usd 1 gram LE 72.70%. Fe 23.20%. Mn 3.04%. Cr 0.6%. Ti 0.41%. Zr 0.0267%. Lr 0.016%. Os 0.014%. Tất cả những…

🌍🇻🇳💎HGPj Meteorite. Cung cấp hơn 100.000 món quà từ vũ trụ với mức giá phải chăng tốt nhất hành tinh

🌍🇻🇳💎HGPj Meteorite. Cung cấp hơn 100.000 món quà từ vũ trụ với mức giá phải chăng tốt nhất hành tinh 10 , 5.00 , #HGPj #Meteorite #Cung #cấp #hơn #món #quà #từ #vũ #trụ #với #mức #giá #phải #chăng #tốt #nhất #hành #tinh 🌍🇻🇳💎Devil Meteorite….

🌍🇻🇳💎Việt Nam. sắt Thiên thạch.780 gam. Ước tính 11.600 usd.

🌍🇻🇳💎Viet Nam. iron Meteorite 780 gram. Estimate usd 11.600. 20 , 5.00 , #Việt #Nam #sắt #Thiên #thạch780 #gam #Ước #tính #usd 🌍🇻🇳💎iron Meteorite. Estimate usd 11.600. LE 72%. Fe 23%_Mn 3%_Cr 0.6%_Ti 0.41%_Zr 0.02%_Os 0.01% Thiên thạch thái dương hệ 4,5 tỷ năm tuổi…

🌍🇻🇳💎 Devil Meteorite. Estimate usd 26.000. Thiên Thạch Sắt tinh thể Ác Quỷ

🌍🇻🇳💎 Devil Meteorite. Estimate usd 26.000. Thiên Thạch Sắt tinh thể Ác Quỷ , , #Devil #Meteorite #Estimate #usd #Thiên #Thạch #Sắt #tinh #thể #Ác #Quỷ Devil Meteorite Estimate usd 26.000 Thiên thạch thái dương hệ 4,5 tỷ năm tuổi HGPj. Số 1020004000999. Có giấy…

🌍🇻🇳💎 Au. Gold. iron Meteorite 51.000 gram. Thiên thạch sắt thái dương hệ 4,5 tỷ năm tuổi chứa vàng

🌍🇻🇳💎 Au. Gold. iron Meteorite 51.000 gram. Thiên thạch sắt thái dương hệ 4,5 tỷ năm tuổi chứa vàng , , #Gold #iron #Meteorite #gram #Thiên #thạch #sắt #thái #dương #hệ #tỷ #năm #tuổi #chứa #vàng Au. Gold. iron Meteorite 51.000 gram (51 kg). Thiên…

Au Thiên thạch 26 gam Au 0,01% 72,7% Fe 23,2. Mn 3,04. Có TK 0,6. Ti 0,41. Zr 0,0267. Lr 0,016. Os 0,014

Au Meteorite 26 gram Au 0.01% 72.7% Fe 23.2. Mn 3.04. Cr 0.6. Ti 0.41. Zr 0.0267. Lr 0.016. Os 0.014 23 , 5.00 , #Thiên #thạch #gam #Có 🌍🇻🇳💎 Au Meteoroid 26 gram Thiên Thạch chứa vàng vũ trụ Việt Nam HGPj. Số 101200001….

🌍🇻🇳💎 Viet Nam. HGPj Meteoroid 37 gram. Estimate usd 120. Thiên Thạch Việt Nam HGPj. Giá bán 120 usd

🌍🇻🇳💎 Viet Nam. HGPj Meteoroid 37 gram. Estimate usd 120. Thiên Thạch Việt Nam HGPj. Giá bán 120 usd , , #Viet #Nam #HGPj #Meteoroid #gram #Estimate #usd #Thiên #Thạch #Việt #Nam #HGPj #Giá #bán #usd Meteoroid 37 gram. Thiên Thạch Việt Nam. HGPj. Số…