NGÀY 30/4/1975, CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ TOÀN THẮNG

NGÀY 30/4/1975, CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ TOÀN THẮNG 111 , 5.00 , #NGÀY #CHIẾN #DỊCH #HỒ #CHÍ #MINH #LỊCH #SỬ #TOÀN #THẮNG NGÀY 30/4/1975, CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ TOÀN THẮNG . Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh…

Liên quân mobile