Cách nhà khoa học NASA nhìn thấy lỗ đen | Chúng ta có thể nhìn thấy lỗ đen từ trái đất bằng kính thiên văn không | #shorts

How NASA scientist see black hole|Can we see black hole from earth using telescope|#shorts , , #Cách #nhà #khoa #học #NASA #nhìn #thấy #lỗ #đen #Chúng #có #thể #nhìn #thấy #lỗ #đen #từ #trái #đất #bằng #kính #thiên #văn #không #shorts Bạn có thể theo…