Các máy bay thân hẹp của các hãng nước ngoài đến sân bay Tân Sơn Nhất hồi trước dịch.

Các video này mình quay hồi đầu tháng ba năm ngoái. Video quay các máy bay thân hẹp của các hãng hàng không nước ngoài đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó thì các đường bay quốc tế đã bị dừng vô thời hạn…