🌍🇻🇳💎Việt Nam. Thiên thạch 170gram. Ước tính 2.900 USD LE 72%. Fe 23% _Cr 0,6% _Ti 0,4% _Os 0,01% _Au 0,01%

🌍🇻🇳💎Viet Nam. Meteorite 170gram. Estimate usd 2.900 LE 72%. Fe 23%_Cr 0.6%_Ti 0.4%_Os 0.01%_Au 0.01%


, , #Việt #Nam #Thiên #thạch #170gram #Ước #tính #USD

Viet Nam. Meteorite 170 gram. Estimate usd 2.900 Thiên Thạch Sắt Việt Nam 170 gram Có giấy đo quang phổ xác định nguyên tố LE 72.70%. Fe 23.20%.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết “🌍🇻🇳💎Viet Nam. Meteorite 170gram. Estimate usd 2.900 LE 72%. Fe 23%_Cr 0.6%_Ti 0.4%_Os 0.01%_Au 0.01%” trên web site: https://albatross-uav.org/

Nguồn: https://albatross-uav.org/

Xem thêm các Video về vũ trụ khác tại: https://albatross-uav.org/vu-tru/

Về tác giả: Hoàng Quân Diamond

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *